Menu
Home Page

Llwyddiant Pel-droed / Football Success

Llongyfarchiadau i dim pel-droed yr ysgol sydd wedi ennill twrnamaint rhanbarthol Cymdeithas Bel-Droed Cymru heddiw ar ol trechu Ysgol Treganna yn y rownd derfynol. Bydd y bechgyn yn mynd i'r Drenewydd ar Orffennaf 13eg i rowndiau terfynol Cymru!

 

Hefyd, bu tim y merched yn cystadlu ac fe wnaethon nhw berfformio yn wych. Da iawn chi ferched rydym yn falch ohonoch.  Diolch i Mrs Murray, Mr Jones a'r rhieni a wnaeth gynorthwyo heddiw. 

 

Congratulations to our boys football team who today won the Welsh Schools Football Association Regional Tournament in Abercynon. The boys played exceptionally well and beat Ysgol Treganna in the final. The boys will now go to Newtown, Powys on July 13th to compete in the Welsh finals!   

 

The girls team also entered and performed so well. Well done girls you've all done us proud.  Thanks to Mrs Murray, Mr Jones and the parents who supported the children today.

Top