Menu
Home Page

Llwyddiant Cenedlaethol / National Success

Llwyddiant Cenedlaethol – Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau enfawr i Gruff, Blwyddyn 3 ar ei lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed.  Daeth Gruff yn ail drwy Gymru yng nghystadleuaeth cynnwys ddigidol blwyddyn 6 ac iau.  Fe fydd Gruff yn cael ei wobrwyo yn ystod yr Eisteddfod ar ddydd Mercher, 30ain Mai 2018.  Da iawn ti Gruff rydym i gyd yn ymfalchïo yn dy lwyddiant!

 

National Success - Urdd National Eisteddfod 

Congratulations to Gruff in Year 3 on his amazing success at the Urdd National Eisteddfod which will take place in Brecon at the end of this month.  Gruff received second place throughout Wales in the digital content competition.  He will be presented with the prize in the Eisteddfod on Wednesday, 30th of May.  Well done Gruff we are all so proud of you!

Top