Menu
Home Page

Lawnsiad Siarter Iaith / Siarter Iaith Launch

Diolch i bawb a ddaeth i Fore Coffi y Siarter Iaith bore ddoe.  Roedd yn braf gweld cymaint o rieni yno.  Gobeithio eich bod wedi mwynhau ac wedi cael syniadau o sut gallwch hyrwyddo'r iaith Gymraeg gyda eich plant.  Edrychwn ymlaen i'ch gweld yn fuan ac yn Nhafwyl dros y penwythnos. Diolch eto.MT

 

Many thanks to all parents who attended yesterday's Coffee Morning to launch the Siarter Iaith. I hope you enjoyed and that we gave you some ideas of how to promote the Welsh language outside school. We look forward to seeing you soon and in Tafwyl over the weekend. Thanks again. MT 

Top