Menu
Home Page

Hyfforddiant Mewn Swydd / INSET Day

Annwyl Rieni,

 

Dim ond gair i'ch atgoffa na fydd ysgol i'r plant ar ddydd Gwener, Rhagfyr 8fed oherwydd diwrnod o hyfforddiant i'r athrawon.  Diolch am eich cyd-weithrediad.

 

 

Dear Parents,

 

There will be no school for the children on Friday, December 8th as the staff will be having training.  Thank you for your co-operation.  

 

M Tomos

Top