Menu
Home Page

Holiadur Rhieni Ionawr 2019 / Parent Questionnaire January 2019

A fyddwch cystal a treulio ychydig funudau yn ymateb i'n holiadur rhieni. Mae eich ymatebion yn holl bwysig ar gyfer datblygiad yr ysgol. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Please could you take a few minutes to respond to our Parent Questionnaire. Your feedback is extremely valuable to the school's development.  Thanks for your support.  

 

Meilir Tomos

Pennaeth

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/T85FP2Z

Top