Menu
Home Page

Holiadur Rhieni Hydref 2019 / Parent Survey Autumn 2019

Dyma'r linc i ganlyniadau'r holiadur rhieni a gafodd ei wneud yn ystod mis Hydref 2019. Diolch i bawb wnaeth ymateb a byddwn yn gweithredu ar eich argymhellion.  Diolch am eich cefnogaeth barhaus.  

 

This is the link to the recent Parents Survey that was completed during October 2019. Thank you to everybody who took part and we will act on your recomendations.  Thank you for your continued support.  

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/d35231ab2a7c40449a9d93ddc8a7a901/holiadur-rhieni-hydref-2019.pdf

Top