Menu
Home Page

Holiadur Rhieni Haf 2017 / Parent Questionnaire Summer Term 2017

Diolch i bawb a wnaeth ymateb i'r holiadur rhieni ychydig wythnosau yn ol. Rydym wedi casglu'r holl ddata ac wedi crynhoi'r holl wybodaeth i chi.  Mae eich barn yn gwenud gwahaniaeth ac fe fyddwn yn cymryd eich sylwadau ac yn ei ddefnyddio ar gyfer llunio'r Cynllun Gwella Ysgol. Unwaith eto diolch am eich sylwadau. I weld ymateb yr ysgol cliciwch ar y linc isod.  

 

Many thanks to all of you who took time to respond to the parent questionnaire. We have collected and analysed all the information. Your response and comments do make a difference and we will be using them in our School Improvement Plan.  Once again many thanks and to view the letter please click on the link below.  

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/2823c4ddff4249d7a0df1c2a46ea9def/holiadur-rhieni-haf-2017.pdf

Top