Menu
Home Page

Her Fawr Hanner Tymor / Big Half Term Challenge

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

 

Hanner tymor yma rydym ni’n gofyn i deuluoedd Ysgol Glan Morfa ymuno â Her Mawr Hanner Tymor! Allwch chi helpu ni i gyrraedd ein nod o gwbwlhau pellter Llwybr Arfordir Cymru, sef 870 milltir, er mwyn codi arian i’r ysgol? 

 

Yn ystod wythnos hanner tymor fe fyddwn yn uno fel ysgol i gwbwlhau yn rhithiol yr 870 milltir. Croeso i chi gerdded, rhedeg, seiclo, mynd ar sgwter neu cerdded y ci! Gofynnwch i’ch teulu a ffrindiau i’ch noddi ac ewch allan i’r awyr agored a mwynhewch!

 

Wnewn ni gasglu’r milltiroedd at ei gilydd yn y gobaith y byddwn yn cyrraedd ein nôd.

 

Cyfle gwych i gael awyr iach, ymarfer corff a mwynhau amser fel teulu. Cofiwch i rhannu eich lluniau a sgrinluniau o’ch milltiroedd ar gyfrif Trydar/ Facebook yr ysgol drwy ddefnyddio’r hashnod #ysgolglanmorfaWCP

 

Diolch a phob lwc!

 

Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians,

 

This May half term we are asking the families of Ysgol Glan Morfa for help to complete the Big Half Term Challenge!

 

Can you help us reach our goal of completing the 870 miles of the Welsh Coastal Path in order to raise money for the school?

 

We are going to unite and virtually complete the 870 miles during half term week. You can run, walk, cycle, scoot or even walk the dog! Ask friends and family to sponsor you and to get involved themselves - every step helps!

 

A great opportunity to enjoy the fresh air, exercise and enjoy spending time as a family. Share pictures and screenshots of your miles on the school Twitter and Facebook pages using the hashtag #ysgolglanmorfaWCP

 

Thank you a good luck!

 

Meilir Tomos

Headteacher

 

Her Fawr Glan Morfa.pdf

 

Top