Menu
Home Page

Gwobrau Beicio Caerdydd / Cardiff Cycling Awards

Newyddion da! Rydym wedi cael ein henwebu am wobr yng ngwobrau beicio Caerdydd. Dyma'r tro cyntaf i'r gwobrau hyn gael ei chynnal. Rydym wedi ein henwebu yn y categori ysgolion am ein gwersi beicio, cyd-weithio gyda SUSTRANS ac am ein darpariaeth i gadw beiciau ar dir yr ysgol. A fyddwch cystal â threulio ychydig funudau yn pleidleisio dros yr ysgol drwy glicio ar y linc isod. Diolch i chi am eich cefnogaeth.

 

http://cardiffcyclecity.org/2018/11/30/cardiff-cycling-awards-the-vote/

 

Good news! We have been nominated in the first ever Cardiff Cycling Awards.  We have been nominated in the schools category for our bike lessons, working closely with SUSTRANS and for our bike parking provision here at the school.  Please could you take a few minutes to vote for us by clicking the above link. Thank you for your support! 

Top