Menu
Home Page

Gwobr Ysgolion Iach / Healthy Schools Award

Gwobr arall! Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn gwobr Cyfnod 3 Ysgolion Iach Caerdydd. Hoffwn ddiolch i Miss Phillips a’r Cyngor ECO/Iach am eu gwaith diflino dros y flwyddyn diwethaf i sicrhau’r wobr hon. Fe fydd y ddeilen yn cael ei arddangos wrth fynedfa’r ysgol.

 

I am delighted to announce that we have been awarded the phase 3 award from Healthy Schools Cardiff.  I would like to thank Miss Phillips and the ECO/Healthy Council for their tireless work over the last year to ensure that we achieve this award. The leaf will be on display in the school foyer. Da iawn pawb! 

Top