Menu
Home Page

Gwobr UNICEF Award

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi derbyn y wobr efydd fel ysgol sy'n parchu hawliau'r plant. Diolch arbennig i Mrs James ac i'n Pwyllgor Hyrwyddwyr Hawliau. Diolch hefyd i'r holl staff ac i'n disgyblion sydd wedi gwneud hyn yn bosib. Ymlaen a ni nawr am y wobr arian!

 

We are delighted to announce that we have received the bronze award as a Rights Respecting School. A special thanks to Mrs James and our rights committee (Hyrwyddwyr Hawliau). Thanks also to all the staff and our pupils who have played their part. Next stop is the silver award!

Top