Menu
Home Page

Gwersi Offerynnol / Musical Instrument Lessons

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/b846bd2359094ed3b6c163b1a6f6d089/music.pdf

 

Os ydych chi'n gymwys am Ginio Ysgol Rhad yna cost y gwersi fydd £15 am y tymor a £50 i'r rhai sydd ddim yn gymwys.  Gall eich plentyn dderbyn gwersi gyda unrhyw un o'r offerynnau isod; 

 

Ukulele 

Ffidil / Fiola

Guitar

Cello

Ffliwt

Trwmped / Trombon / Cornet - unrhyw offeryn pres

Recorder / Clarinet

Piano

Gwersi Canu / Llais 

 

Os oes gennych ddiddordeb yna cofrestwch drwy'r wefan https://ccvgmusicservice.org/

 

Please remember that if you are eligible for Free School Meals then the cost for musical lessons will be £15 per term. Those of you who are not eligible it's £50 per term. Your child can have lessons on any of the instruments listed below.  

 

Ukulele 

Violin / Viola

Guitar

Cello

Flute

Trumpet / Trombone / Cornet - or any other brass

Recorder / Clarinet

Piano

Singing lessons

 

Please register through the website https://ccvgmusicservice.org/

 

Diolch yn fawr

 

MT  

 

Top