Menu
Home Page

Gwbor Ysgolion Iach / Healthy Schools Award

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi derbyn gwobr Cam 3 yn Rhwydwaith Ysgolion Iach Caerdydd! Ymlaen a ni yn awr tuag at Cam 4. Hoffwn ddiolch i Miss Phillips ac i'n Cyngor Eco gweithgar am eu holl waith. Da iawn chi! 

 

We are delighted to announce that we have received phase 3 award from Healthy Schools Cardiff Network! Now onto phase 4. A special thank you to Miss Phillips and our excellent Eco Council!

Top