Menu
Home Page

Gwasanaeth Blwyddyn 3 / Year 3 Assembly

Diolch i bob rhiant a ddaeth i gefnogi gwasanaeth blwyddyn 3 ar ddydd Gwener.  Braf oedd gweld y neuadd mor llawn! Mae'r fideos ar ein gwefan. Cliciwch ar y linc isod. 

 

Many thanks to all of you who supported our year 3 assembly on Friday. It was so pleasing to see the hall so full! You can see the videos on our website. Just click on the link below.  

 

Diolch / Thank you,

 

M Tomos 

 

https://ysgol-glan-morfa.primarysite.media/

Top