Menu
Home Page

Gwasanaeth Blwyddyn 1 / Year 1 Assembly

Cafwyd gwasanaeth hyfryd gan ddisgyblion blwyddyn 1 bore 'ma. Diolch i'r plant am ddysgu eu geiriau mor wych ac i'r rhieni am gefnogi. Diolch hefyd i Miss Williams a Miss Davies am eu gwaith caled yn ymarfer gyda'r plant a rhoi profiadau gwerthfawr iddynt. 

 

An excellent assembly from year 1 today. A big thank you to the children for learning their words so well and to the parents for supporting. A special thank you to Miss Williams and Miss Davies for preparing the children and to giving them wonderful experiences. Diolch

Top