Menu
Home Page

Grant Cymunedol Aviva / Aviva Community Fund

Cyngor Rhieni Ysgol Glan Morfa Parent Council

 

Grant Cymunedol Aviva / Aviva Community Fund

 

 

Rydym yn hapus dros ben i gyhoeddi ein bod ni wedi cael ein dewis i fod yn rhan o gystadleuaeth Grant Cymunedol Aviva, sydd yn golygu gyda digon o gefnogaeth gallwn ennill lan at £5,000! Fe ddanfonwyd fideo iddynt (sydd i’w weld ar dudalen y Cyngor Rhieni ar wefan yr ysgol) yn esbonio y bydd angen help arnom i brynu offer chwarae ar iard ein hysgol newydd. Mae’r offer yma yn gallu costio degau o filoedd o bunnoedd ac yn rhan bwysig o fywyd ysgol y plant – byddau unrhyw arian tuag at y swm terfynol o gymorth mawr.

 

Mae pleidleisio yn agor heddiw- Ddydd Mawrth Hydref y 24ain tan Tachwedd y 21ain – gallwch bleidleisio 10 gwaith i’r un prosiect os hoffwch – i wneud hyn cofrestrwch ar wefan https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/17-5620 ac yna pleidleisiwch drostom ni – Ysgol Glan Morfa!

Fe fyddwn yn rhoi’r ddolen ar gyfrif Trydar yr ysgol – os gwelwch yn dda, dywedwch wrth deulu a ffrindiau i bleidleisio drostym!

 

 

We as Parent Council are thrilled to announce that we have been selected to take part in the Aviva Community Fund competition, which means with enough support and votes we could win a cash prize of up to £5,000! We submitted a video (which can be seen on our Parent Council page on the school website) explaining how we will need a major investment to help us build a play area for the children on the new school yard. Currently, when the new school is finished there will be nothing for the children to climb / play on, including floor markings. Equipment can cost tens of thousands of pounds and is an essential part of the children’s play time so I’m sure you’ll agree any help we can get will be much appreciated as it would take us as a school a long time raise such an amount.

Voting opens today, Tuesday the 24th of October until November 21st – you can vote up to 10 times for the same project – all you need to do is register at https://www.avivacommunityfund.co.uk/voting/project/view/17-5620 and then vote for Ysgol Glan Morfa!

We will be putting the link onto social media – please spread the word as much as you can amongst friends, family, co-workers and neighbours!

 

Diolch am eich cefnogaeth! Thank you for your support!

Top