Menu
Home Page

Gala Nofio'r Urdd / Urdd Swimming Gala

Ar ddydd Iau, Rhagfyr 7fed fe aeth 6 o ddisgyblion yr ysgol i gynrychioli'r ysgol yng Ngala Nofio'r Urdd ym mhwll nofio Cogan, Penarth.  

 

Y disgyblion oedd

Harri - Bl 6

Mia - Bl 6

Thora - Bl 5

Iris - Bl 5

Noah - Bl 4

Sunny - Bl 4

 

Fe wnaeth pob un ohonynt yn wych gan ddangos ymddygiad arbennig drwy gydol y dydd.  Braf yw cael cyhoeddi fod Mia o flwyddyn 6 wedi dod yn ail yn y ras rhydd i ferched bl 5 a 6 ac yn drydydd yn y ras cymysg unigol.  Llongyfarchiadau mawr i ti Mia a da iawn i bawb ohonoch am eich ymdrech!   

 

On Thursday, December 7th our school swimming team took part in the Urdd Swimming Gala in Cogan Leisure Centre, Penarth.  They were;

 

Harri - Year 6

Mia - Year 6

Thora - Year 5

Iris - Year 5

Noah - Year 4

Sunny - Year 4

 

Each and every one of them did very well and demonstrated excellent behaviour.  It is a pleasure to announce that Mia from year 6 had 2nd place in the girls year 5 & 6 freestyle and 3rd place in the girls years 5 & 6 individual IM.  Congratulations to you Mia and well done to everybody for taking part! 

 

 

Top