Menu
Home Page

Ffilmiau byr ail agor / Reopening the school shoirt films

Annwyl Rieni

Dyma ychydig o fideos syml i ddangos i'r plant cyn eu bod yn dychwelyd cyn dydd Llun. Mae pedwar fideo i gyd.

 

  • Croeso nol
  • Plant yr Hwb
  • Cyfnod Allweddol 2
  • Cyfnod Sylfaen 

 

Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu'r plant nol i'r ysgol o'r 29ain o Fehefin. Mwynhewch y penwythnos.  

 

Meilir Tomos

Pennaeth

 

https://ysgol-glan-morfa.primarysite.media/

 

Dear Parents

 

Here are a few videos we have made to show our pupils some of the changes that have been made before their return from Monday the 29th of June.  There are 4 videos which are;

 

Welcome back

Key Stage 2

Foundation Phase

The HUB

 

I am looking forward to seeing all of our pupils back in school from Monday the 29th of June.

 

Have a good weekend,

 

Meilir Tomos

Headteacher 

 

https://ysgol-glan-morfa.primarysite.media/

Top