Menu
Home Page

Etholiad Llywodraethwyr / Governor Election

Annwyl Rieni,

 

Yn dilyn etholiad diweddar rydym yn cyhoeddi mai Mrs Sian Edwards a gafodd ei hethol yn Rhiant Lywodraethwr i Gorff Llywodraethol yr ysgol. Dymunwn yn dda iddi yn ei swydd. Hoffwn ddiolch i'r ddwy ymgeisydd. 

 

Dear Parents,

 

Following the recent Governor Election we can announce that Mrs Sian Edwards has been elected to the Governing Body as Parent Governor.  We wish her well in the role.  Many thanks to both candidates.  

 

Thank you

 

M Tomos 

Top