Menu
Home Page

Elusen Arch Noa / Noah's Ark Charity

Braint a phleser oedd cyflwyno siec o £2384.50 i Elusen Arch Noa yn Ysbyty Plant Cymru.  Fe fydd yr arian yr ydych wedi ei gasglu yn gwneud gymaint o wahaniaeth i fywydau plant a'u teuluoedd o ledled Cymru sydd yn dod yno am driniaeth.  Cawsom daith fer o amgylch yr adeilad gwych a cafodd y plant gyfle i chwarae yn yr ardd newydd sbon! Diolch o waelod calon i chi gyd am eich caredigrwydd.  

 

This morning we were so proud to present a cheque to the Noah's Ark Charity at the Children's Hospital of Wales for £2384.50. The money you have raised will make a huge difference to the lives of the children and their families from across Wales who visit the hospital for treatment. We also had a brief tour around the hospital and the children had an opportunity to visit their new garden.  Many thanks for your kindness.  

 

Diolch / Thank You 

Top