Menu
Home Page

Dysgu o bell / Distance Learning

Dyma'r holl wybodaeth isod am ddysgu o bell.  Byddwch hefyd yn derbyn ebost gyda cod y dosbarth ac ebost yr athro er mwyn cysylltu yn ystod y cyfnod dysgu o bell.  Bydd yr ebost yn eich cyrraedd erbyn diwedd y dydd. Rwy'n gobeithio eich bod chi gyd yn cadw'n iawn.  

 

Cofion,

 

M Tomos  

 

Here is the information about our distance learning. You will also receive an email with the class code and the teacher's email during the distance learning.  The email should be with you before the end of the day.  I hope that you are all keeping well. 

 

Regards, 

 

M Tomos 

 

Llythyr Dysgu o Bell / Distance Learning Letter

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/eaef9e26bf3b4552b54cc46a7812da23/llythyr-google-classroom.pdf

 

Cyfarwyddiadau Dosbarth Google 

Google Class Instructions

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/d1f8868a1f7741d190b51c551ce956e4/cyfarwyddiadau-google-classroom-i-rieni.pdf

Top