Menu
Home Page

Dysgu o Bell / Distance Learning

Annwyl Rieni,

 

Ar ddydd Gwener fel yr ydych yn ymwybodol fe gawsom ni ein hachos positif cyntaf o Covid-19 yma yng Nglan Morfa.  O ganlyniad i hyn hoffwn eich atgoffa chi o'n trefniadau dysgu o bell.

 

Y Cyfnod Sylfaen

 

Bydd y grid dysgu yn cael ei anfon drwy'r Ap SeeSaw. Rydych i gyd eisoes wedi derbyn yr holl wybodaeth a sut i gael mynediad iddo.  Byddwn hefyd yn cynnal 2 sesiwn dysgu byw'r wythnos a chael gwahoddiad i wasanaeth ysgol gyfan ar ddydd Gwener. Bydd y rhain yn cael eu cynnal dros Ms Teams a byddwch yn derbyn y linc gennym ni.

 

Yr Adran Iau

 

Bydd y grid dysgu yn cael ei anfon drwy Google Classroom drwy'r platfform HWB (hwb.gov.wales) Byddwn hefyd yn rhoi copi ar dudalen y dosbarth drwy ein gwefan https://www.ysgolglanmorfa.co.uk/dosbarthiadau-class-pages/  rhag ofn i chi gael trafferth gyda Hwb.   Mae'r disgyblion yn ymwybodol ac yn gwybod sut i gael mynediad i hwn. 

 

Byddwn hefyd yn cynnal dau sesiwn dysgu byw'r wythnos a chael gwahoddiad i wasanaeth ysgol gyfan ar ddydd Gwener. Bydd y rhain yn cael eu cynnal dros Ms Teams a byddwch yn derbyn y linc gennym ni.

 

Os oes gennych unrhyw broblemau gyda chael mynediad i SeeSaw / Google Classroom / ein gwefan yna plîs cysylltwch gyda'r swyddfa. 

 

Arhoswch yn ddiogel,

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents,

 

On Friday as you are aware we had our first positive case of Covid-19 here at Glan Morfa. As a result, I would like to remind you of our distance learning

arrangements.

 

The Foundation Phase

 

The learning grid will be sent through the SeeSaw App. You have already received all the information and how to access it. We will also hold two live learning sessions a week and be invited to a whole school assembly on a Friday. These will be hosted through Ms Teams and you will receive the link from us.  

 

The Junior Department

 

All work and the learning grid will be sent to the Google Classroom via the HWB (hwb.gov.wales) platform. Pupils are aware and know how to access this.

 

However, a copy of the learning grid will also be posted on the class page through our school website https://www.ysgolglanmorfa.co.uk/dosbarthiadau-class-pages/. We will also hold two live learning sessions a week and be invited to a whole school assembly on a Friday. These will be hosted for Ms Teams and you will receive the link from us.

 

If you have any problems accessing SeeSaw / Google Classroom / our website then please contact the office.

 

Stay safe,

Mr Meilir Tomos

Headteacher

Top