Menu
Home Page

Dyddiadur Tymor yr Haf 2017 / Summer Term Diary 2017

Cliciwch ar y linc isod i weld y llythyr gyda holl ddyddiadau'r tymor.

Click on the link below to see the letter with all the Summer Term dates.  

 

Diolch

 

MT 

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/0c80a07aa4d24f599ee9c67b16eef2a8/dyddiadur-ysgol-newydd-sbon.pdf

Top