Menu
Home Page

Dyddiadau'r Tymor / Term Dates

Dyddiadau Tymor yr Hydref  / Autumn Term Dates

Hydref

 

October

Brechiad Ffliw – Derbyn – Blwyddyn 4

27.10.17

Flue Jabs – Reception – Year 4

WYTHNOS HANNER TYMOR

30.10.17-3.11.17

HALF TERM WEEK

Tachwedd

 

November

Diwrnod Thema Cyfnod Sylfaen

6.11.17

Foundation Phase Theme Day

Noson Rhieni & Ffair Lyfrau

6.11.17

Parents Evening & Book Fair

Noson Rhieni & Ffair Lyfrau

7.11.17

Parents Evening & Book Fair

Lluniau Unigol Colorfoto

7.11.17

Colourfoto Individual Portraits

Diwrnod Agored Meithrin 2018 09:30-10:30

8.11.17

Nursery 2018 Open Day 09:30-10:30

Diwrnod Presenoldeb 100%

9.11.17

100% Attendance Day

Gwasanaeth Sul y Cofio

10.11.17

School Remembrance Assembly

Wythnos Gwrth-Fwlio

13-17.11.17

Anti-Bullying Week

3 o ddisgyblion yn mynd i barti Aled Huws, Radio Cymru

13.11.17

3 pupils at Aled Huws party at Radio Cymru, Llandaf

Diwrnod Plant Mewn Angen & Disgo 1.30-3:30pm

17.11.17

Children in Need Day + After school disco 1.30-3.30pm

Twrnamaint Rygbi TAG Bl 5&6 yn Arena y Fro.

22.11.17

TAG Rugby Tournament Year 5 & 6 @ Vale Arena

Sialens Tetrahedron – Morgan Sindall (Yr Adran Iau

23.11.17

Tetrahedron Challenge (KS2)

Gwasanaeth Blwyddyn 3 – 09:30

24.11.17

Year 3 Assembly – 09:30

Bore Coffi Ymyrraethau – Meithrin a Derbyn yn unig.

28.11.17

Interventions Coffee Morning – Nursery and Reception only.

Adroddiad Blynyddol I Rieni

29.11.17

Annual General Report to Parents

Rhagfyr

 

December

Gwasanaeth Blwyddyn 5 – 09:30

1.12.17

Year 5 Assembly – 09:30

Taith y Derbyn i Ogofau Clearwell. 

4.12.17

Reception Class visit to Clearwell Caves

Diwrnod/Noson Rieni Ymyrraethau

5.12.17

Interventions Parents Day/Evening

Ffair Nadolig Cyngor Rhieni

7.12.17

Parent Council Christmas Fair. 

Taith Blwyddyn 2 i Gastell Caerdydd

7.12.17

Year 2 Visit to Cardiff Castle

Dydd Llywelyn yr Ail

11.12.17

Llywelyn the 2nd Day

Cyngerdd Nadolig y Cyfnod Sylfaen (Neuadd yr Ysgol) Bore

12.12.17 & 13.12.17

Foundation Phase Christmas Concert (School Hall) Morning

Cyngerdd Nadolig y Meithrin – Bore

14.12.17

Nursery Class Christmas Concert - Morning

Gwasanaeth Nadolig Mr Coleman

18.12.17

Mr Coleman's Christmas Assembly

Cyngerdd Nadolig yr Adran Iau 18:00-19:00, Eglwys St Albans. 

19.12.17

Junior Department's Christmas Concert 18:00 – 19:00, St Albans Church

Cinio Nadolig Glan Morfa & Diwrnod Siwmperi Nadolig (cyfraniad o £2 i Ysbyty Plant Cymru)

21.12.17

Glan Morfa Christmas Dinner & Christmas Jumpers Day (£2 donation to Noah’s Ark Hospital)

Diwrnod Olaf y Tymor

22.12.17

Final Day of Term

Diwedd Tymor

22.12.17

End of Term

Ionawr 2018

 

January 2018

Plant nol yn yr ysgol

8.1.17

Children back in school

Top