Menu
Home Page

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Dates

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/af0e9ca92c7143e4a8ce0a5e2438dc8a/tymor-y-gwanwyn-2019.pdf

 

Cofiwch ddarllen y wybodaeth yn fanwl. Byddwn yn cychwyn ar ein clybiau yr wythnos nesaf 14.1.19. Sylwer y mae pob clwb ar ol ysgol yn gorffen am 4yp.  Diolch

 

Remember to read this information carefully.  The clubs will start next week 14.1.19. Please note that all after school clubs will now finish at 4pm.  Thank you.  

Top