Menu
Home Page

Dosbarthiadau Cymysg / Mixed Classes

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid, 


Yn dilyn y llythyr a anfonwyd ar 16.04.21, codwyd rhai cwestiynau ynglŷn â'r dosbarthiadau cymysg. Isod ceir atebion i'r cwestiynau a ofynwyd amlaf.

 

Diolch i chi gyd,

 

Mr M Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents and Guardians,

 

Further to the letter sent out on 16.04.21, some questions have been raised regarding the upcoming mixed classes. Below is a Q&A of the most commonly asked questions.

 

Thank you all,

 

Mr M Tomos

Headteacher

 

http://file:///C:/Users/teacher/Documents/Mixed%20Classes%20Q%20&%20A.pdf

Top