Menu
Home Page

Diwrnodau HMS / INSET Days

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

 

Eleni mae gennym ni 6 diwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd. 

 

Dyma'r dyddiadau isod.

  • Tachwedd 13eg, 2020
  • Chwefror 1af, 2021
  • Mawrth 26ain (Clwstwr Bro Edern) 
  • Gorffennaf 19eg a 20fed, 2021 (Bydd y tymor yn gorffen i'r plant ar ddydd Gwener, Gorffennaf 16eg) 

 

Byddwn yn cymryd UN diwrnod arall yn Nhymor yr Haf. Diwrnod i'w gadarnhau yn Nhymor y Gwanwyn. 

 

Diolch i chi gyd,

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth 

 

Dear Parents and Guardians, 

 

This year we have 6 INSET days (no school for children). They are;

  • November 13th, 2020
  • February 1st, 2021
  • March 26th, 2021 (All Bro Edern Cluster) 
  • July 19th and 20th, 2021 (Last day of term will be July 16th)

 

 

We will take ONE more day in the Summer term. You will be notified of that date during the Spring term. 

 

Thank you,

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher 

Top