Menu
Home Page

Diwrnod y Llyfr / World Book Day

Fe fyddwn yn dathlu Diwrnod y Llyfr dydd Gwener yma sef 9.3.18. Cyfle i'r plant wisgo fel eu hoff gymeriad. Byddwn yn ail drefnu ein Eisteddfod / dathliadau Gwyl Ddewi yn hwyrach ymlaen gyda dyddiad i'w gadarnhau. 

 

World Book Day celebrations will be held this Friday on 9.3.18. This is an opportunity for the children to dress up as their favorite book character. Our Eisteddfod / St Davids Day celebrations will be re-arranged with a date to be confirmed. 

 

Diolch yn fawr / Thank you

Top