Menu
Home Page

Diwrnod Gwyl Tafwyl 22.3.18 Tafwyl Festival Day

Ar 22.3.18 fe fyddwn yn cymryd rhan mewn diwrnod gwisg eich hun ar gyfer Gwyl Tafwyl.  Bydd y plant yn cael dod i'r ysgol yn eu gwisg eu hunain a thalu £1 er mwyn codi arian ar gyfer Gwyl Tafwyl! 

 

Bydd Gwyl Tafwyl yn cael ei gynnal eleni yng Nghastell Caerdydd rhwng 30.06.18  –  01.07.18. Fe fydd y plant yn perfformio eto eleni gyda dyddiad ac amser i'w gadarnhau.  Mae'n addo i fod yn benwythnos arbennig o ddathlu'r Iaith Gymraeg!   

 

Dyma fwy o wybodaeth i chi am Wyl Tafwyl http://tafwyl.org/en/ 

neu i wylio uchafbwyntiau Tafwyl ar Youtube

https://youtu.be/rwdvn3aR4uk 

 

On 22.3.18 we will be taking part in Tafwyl Non Uniform Day.  Children can come to school in their own clothes and pay £1 to help raise money for Tafwyl Festival.  

 

Tafwyl Festival will take place this year at Cardiff Castle on 30.06.18  –  01.07.18. The children will be performing this year with times and dates to be confirmed. It promises to be an amazing weekend to celebrate the Welsh language! 

 

More information about this fantastic festival can be seen on http://tafwyl.org/en/

https://youtu.be/rwdvn3aR4uk 

Top