Menu
Home Page

Diwedd Tymor / End of Term

 

11.11.2020

 

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid,

 

Neithiwr cawsom gadarnhad gan Gyfarwyddwr Addysg Cyngor Caerdydd ar drefniadau wythnos nesaf.  Hoffwn gadarnhau y bydd ein drysau yn cau ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 15fed. Bydd dysgu ar lein yn digwydd o ddydd Mercher i Gwener.  Byddwn yn ail agor ein drysau ar ddydd Llun, Ionawr y 4ydd. 

 

Last night the Cardiff Council Director of Education informed us on next weeks’ arrangements. I would like to confirm that we are closing on Tuesday, December 15th. Online learning will take place from Wednesday - Friday.  We will reopen on Monday, January 4th.

 

Diolch i chi gyd. 

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth

Top