Menu
Home Page

Cyngor Rhieni / Parent Council

Bydd ein Cyngor Rhieni yn cwrdd am y tro cyntaf eleni ar brynhawn Mawrth 18fed o Fedi am 3.10yp yn yr ysgol. Croeso cynnes i rieni newydd!

 

Our Parent Council will hold it's first meeting of the academic year on Tuesday, September 18th at 3:10pm at the school. A warm welcome to any new parents! 

Top