Menu
Home Page

Cyfryngau Cymdeithasol / Social Media Sites

Hoffwn eich atgoffa fel rhieni mor bwysig yw dod i fy ngweld i fel Pennaeth os oes unrhyw gonsyrn gyda chi ynghlŷn ag unrhyw agwedd o fywyd yr ysgol, gan gynnwys agweddau a digwyddiadau sy’n cymryd lle tu allan i oriau ysgol. Nid yw’n dderbyniol rhoi llwyfan i sylwadau diangen ar unrhyw gyfrwng cymdeithasol

 

I would like to remind you as parents the importance of coming to see me as Headteacher if you have any concerns about any aspect of the school, including aspects or incidents that happen outside of school hours. It is not acceptable to post unwanted comments on any social media.

 

Diolch i chi o flaen llaw am eich cydweithrediad

Thank you in advance for your cooperation.

 

Meilir Tomos 

Pennaeth

 

Dyma'r llythyr i rieni / Here is the letter to parents 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-glan-morfa/UploadedDocument/724768e675074c6f948f488b4b722b4e/llythyr-rhybudd.pdf

Top