Menu
Home Page

Cyflenwyr Gwisg Ysgol / School Uniform

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid, 

 

Rydym yn falch o gyhoeddi ein cyflenwyr gwisg ysgol ar gyfer 2021-22.  Cwmniau YC Sports a Safewear, Ffordd Lewis fydd yn ein cyflenwyr swyddogol ar gyfer y flwyddyn nesaf.  

 

Mae Safewear yn gwmni lleol sydd wedi ei lleoli dros ffordd i'r ysgol. Rydym yn falch iawn eu bod yn gallu eich cyflenwi gyda gwig ysgol ynghyd a nwyddau eraill e.e. cotiau a chapiau. 

 

Yn ogystal fe fyddwn yn newid ein crys ymarfer corff newydd ar gyfer y flwyddyn 2021-22.  Bydd crys-t porffor yn disodli ein crysau tai o goch, melyn, gwyrdd a glas. Mi fydd y crys newydd yn fwy addas ar gyfer Ymarfer Corff.  Fodd bynnag, os oes ganddoch un i'r crysau ymarfer corff cyfredol  ac ei fod yn gymharol newydd neu dal yn ddigon da i'w ddefnyddio yna nid oes angen i chi ei newid ar unwaith. Fe fydd y crysau hyn yn dod i ben yn raddol. 

 

Gwelwch isod am brisiau Safewear. 

 

Dear Parents and Guardians,

 

We are pleased to announce our school uniform suppliers for 2021-22. YC Sports and Safewear on Lewis Road will be our official suppliers for next year. Safewear is a local company located just opposite the school. We are very pleased that they can supply you with school along with other goods e.g. coats and caps.

 

We will also be changing our PE shirt for the 2021-22. A purple t-shirt will replace our red, yellow, green and blue house shirts. The new shirt will be more suitable for PE. However, if you have one the current exercise shirts and it is relatively new or still good enough to use then you do not need to change it immediately. These shirts will gradually be phased out.

 

Please see below for Safewear prices.  

 

Diolch yn fawr / Thank you,

 

Meilir Tomos

Headteacher

 

Gwisg Ysgol / School Uniform

White Polo Shirt + Logo        £7.00 each
Purple Sweatshirt + Logo     £9.00 each
Purple Cardigan + Logo        £10.50 each
Purple Cap + Logo                £5.00 each
Purple Book Bag + Logo      £5.00 each

 

Cit Ymarfer Corff /  PE Kit

Cool Plus T-shirt with printed logo    £6.00 each
Black Shadow Stripe Shorts                £5.00 each
Purple PE Bag with printed logo        £4.50 each

 

Cotiau / Coats
Purple Reversible Coat + Logo    £17.00 each
Rain Coat (still awaiting price)

Top