Menu
Home Page

Cyfarfod Cyhoeddus Cylch Meithrin / Open Meeting Cylch Meithrin

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal ar Nos Lun, y 10fed o Ragfyr am 18.45 yn yr Hen Lyfrgell, Sblot.  Bydd y cyfarfod hwn i drafod agor Cylch Meithrin Newydd yn yr ysgol.  Dewch i gefnogi ac i leisio eich barn.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda hannah.roberts@meithrin.cymru 

 

There will be a public meeting held on Monday, December 10th at 18.45 in the Old Library, Splott.  In this meeting we will discuss the opening of a new Cylch Meithrin (Welsh Medium Playgroup) in the school. For more information please contact hannah.roberts@meithrin.cymru 

 

Diolch yn fawr / Thank you,

 

Meilir 

Top