Menu
Home Page

Croeso / Welcome

Edrychwn ymlaen i groesawu'r holl blant yfory i'n cartref newydd! Cofiwch ein bod yn cychwyn am 08:40 ac yn gorffen am ein amser newydd o 15:00. Mae'r Clwb Brecwast yn cychwyn am 08:00 hyd nes 08:25.  Hoffwn hefyd eich atgoffa mai dim ond staff yr ysgol sydd yn gallu dod a cheir ar dir yr ysgol. 

 

Diolch ac edrychwn ymlaen i'ch gweld yfory.  

 

We look forward to welcoming all the children back tomorrow to our new home! Remember that we start at 08:40 and finish slightly later at 15:00.  Breakfast Club is between 08:00 - 08:25. I would also like to remind you that only school staff are permitted to bring cars on the school site.

 

Thank you and we look forward to seeing you tomorrow.    

Top