Menu
Home Page

Covid-19 Childcare Hubs - More Information / Gwybodaeth bellach

Annwyl Rieni,

 

Dyma ychwaneg mwy o wybodaeth i rieni sydd eisiau defnyddio'r hybiau gofal plant yn ystod cyfnod Covid-19. Gofynnwn i chi edrych ar y siart llif yn ofalus cyn gwneud unrhyw gais i'r Cyngor.

 

Diolch 

 

Dear Parents,

 

Here is more information for parents who wants to access the childcare hubs during the Covid-19 crisis. Please take a look at the flow chart before applying for the hubs.  

 

Thank you. 

Mr Tomos

 

https://www.ysgolglanmorfa.co.uk/llythyron-letters-6/

Top