Menu
Home Page

Coronavirus Update / Diweddariad Coronafeirws

Coronafeirws

 

Wele’r neges yn y ddolen isod gan Lywodraeth Cymru yn cynnig cyngor i rieni / warcheidwaid ar Coronafeirws. Mae cynnwys y ddolen yn cael ei newid yn ddyddiol.
Gweler y ddolen isod i Public Health Wales – mae’r ddolen hefyd ar gael ar wefan yr ysgol. Os oes gan eich plentyn dymheredd uchel dros 38 gradd yna plis peidiwch a'u hanfon i'r ysgol.

 

CYNGOR I RIENI: https://phw.nhs.wales/

 

Coronovirus

 

Please see the message in the link below from the Welsh Government offering advice to parents / guardians on Coronovirus. The content of the link is changing daily.

 

Please see the relevant link to Public Health Wales below – the link is also on the school website.  If your child has a high temperature over 38 degrees then please keep them home for 7 days.

 

ADVICE TO PARENTS: https://phw.nhs.wales/

Top