Menu
Home Page

Clybiau allgyrsiol / Extra curricular activities

Dyma'r clybiau allgyrsiol yr ydym yn ei gynnig y tymor hwn. A fyddwch cystal a nodi fod pob clwb yn cychwyn am 15:00 ac yn gorffen am 15:45. Gofynnwn yn garedig i chi fod ar amser i bigo eich plentyn. Diolch am eich cydweithrediad.  

 

Here are the extra curricular activities that we are offering this term.  Please note that all after school clubs begin at 15:00 and finish at 15:45. Please be on time to pick up the children.  Thank you for your co-operation. 

 

Dydd Llun / Monday 

12:15 - 12:45 Cor / Choir 

 

Dydd Mawrth / Tuesday 

Clwb Cyfnod Sylfaen (Blwyddyn 1 & 2 / Years 1 & 2) 15:00 - 15:45

Clwb Chwaraeon CA2 / KS2 Sports Club 15:00 - 15:45.

 

Dydd Iau / Thursday

Clwb Celf a Chrefft / Arts and Crafts 12:15 - 12:45

Clwb Gwyddbwyll / Chess Club 12:15 - 12:45

Clwb Digidol / Digital Club (Adran Iau / KS2) 15:00 - 15:45.  

 

Ni fydd clybiau yn ystod wythnos ein nosweithiau rhieni ac wythnos olaf y tymor.

 

There will be no clubs during our Parents Evening week and on the last week of term.

 

Diolch / Thank you

 

 

Top