Menu
Home Page

Clwb Chwaraeon yr Urdd / Urdd Sports Club

Clwb Chwaraeon yr Urdd

Blwyddyn 3 - 6

Mae Adran Chwaraeon wedi cytuno i redeg Clwb Chwaraeon yn yr ysgol pob dydd Mercher yn dilyn Gwyliau'r Pasg am 10 wythnos. Gan fod hwn yn glwb sydd yn cael ei redeg yn allanol  fe fydd yr Urdd yn codi tal o £10 sydd angen ei dalu o flaen llaw. Os ydych eisiau i'ch plentyn fod yn rhan o'r clwb hwn yna cysylltwch gyda'r swyddfa neu danfonwch eich arian mewn amlen wedi ei labelu'n glir.  Diolch yn fawr.  

 

Urdd Sports Club

Years 3-6

The Urdd Sports Department have agreed to run a Sports Club at the school every Wednesday following the Easter Holidays. As this is an externally run club there is charge of £10 per child. This £10 will need to be paid up front before your child attends the club.  If you would like your child to take part in this club please contact the school office or send in the money in an envelope that is clearly labelled. Thank you.    

Top