Menu
Home Page

Cit Pel-droed Newydd / New Football Kit

Diolch i'r Cyngor Rhieni am brynu cit pel-droed newydd i'r ysgol. Gobeithio daw'r cit hwn a lwc dda i ni!

 

Yn ogystal, rydym yn chwilio am noddwyr. Os oes gennych ddiddordeb yna cysylltwch gyda'r swyddfa. Diolch 

 

A big thank you to our Parent Council for buying us a new football kit! We hope that this new kit brings us luck.

 

If you are interested in sponsoring us then please contact the school office. Diolch!

Top