Menu
Home Page

Cau Clwb Brecwast / Breakfast Club Closure

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid, 

 

Rwyf wedi gorfod gwneud y penderfyniad anodd i gau ein Clwb Brecwast ar gyfer yfory (dydd Llun 14.12.20) a dydd Mawrth (15.12.20.) Yn anffodus, oherwydd prinder staff nid oes gennym ddigon o oruchwyliaeth i gadw'r holl ddisgyblion yn ddiogel. Ymddiheuriadau am eich hysbysu yn fyr rybudd. Bydd y Clwb Brecwast yn ailagor ddydd Llun, y 4ydd o Ionawr 2021.

 

Diolch yn fawr,

 

Mr Meilir Tomos

Pennaeth

 

Dear Parents and Guardians, 

 

I have had to make the hard decision to close our Breakfast Club for tomorrow (Monday 14.12.20) and Tuesday (15.12.20.) Unfortunately, due to staff isolation we do not have enough supervision to keep all the pupils safe.  Apologies for the short notice. The Breakfast Club will reopen on Monday, the 4th of January 2021.

 

Thank you,

 

Mr Meilir Tomos

Headteacher

Top