Menu
Home Page

Categoreiddio Cenedlaethol Llywodraeth Cymru / National Categorisation Welsh Government

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid, 

 

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Ysgol Glan Morfa wedi ein gosod yng nghategori gwyrdd gan Lywodraeth Cymru heddiw. Hoffwn longyfarch a diolch i bawb sy'n gysylltiedig gyda'r ysgol am eu gwaith caled i sicrhau fod ein disgyblion yn derbyn yr addysg orau bosibl. 

 

Diolch yn fawr, 

 

Meilir Tomos
Pennaeth

 

Dear Parents/Guardians, 

 

I am delighted to announce that Ysgol Glan Morfa has recieved green status from Welsh Government today! Huge thanks and congratulations to all who worked so hard to achieve this, providing the children of our area with the best possible education. #itsgoodtobegreen

 

Thank you, 

 

Meilir Tomos
Headteacher

Top