Menu
Home Page

Cardiau Nadolig / Christmas Cards

 

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid /Dear Parents and Guardians,

Yr adeg hon o'r flwyddyn, mae rhai plant yn mwynhau ysgrifennu cardiau Nadolig ar gyfer eu ffrindiau. Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 eleni byddwn yn gwneud pethau ychydig yn wahanol.

Ni fydd hi'n bosib i chi ddod â chardiau Nadolig i'r ysgol a'u dosbarthu fel yr arfer felly rydym wedi penderfynu, os yw plentyn eisiau rhoi cardiau gofynnwn iddynt wneud un cerdyn arbennig ar gyfer eu dosbarth cyfan ac mi fydd y cerdyn hwn yn cael ei arddangos yn eu hystafell ddosbarth i bawb i ddarllen.

Efallai yr hoffai plant wneud eu cerdyn yn hytrach na phrynu un felly isod mae rhai geirfa y gellid eu defnyddio wrth greu y cerdyn.
•I ddosbarth . . . .
•Oddi wrth. . . . . . .
•Nadolig Llawen
•Cyfarchion yr Wyl
•Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd DaThis time of year, some children enjoy writing Christmas cards for their class mates and friends. Due to Covid-19 restrictions this year we will do things a little different.

We are unable to have Christmas cards brought into school and distributed by children so have decided to ask, that if a child wants to give cards that they write or make one special card for their whole class which can then be displayed in their classroom for all to read.

Children may wish to make their card rather than buy one so below are some phases that could be used in their cards:
•I Ddosbarth (To Class . . . )
•Oddi wrth . . . . . . . (from)
•Nadolig Llawen (Merry Christmas)
•Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda (Merry Christmas and a Happy New Year)

Dymuniadau gorau / Best wishes

Mr Tomos
Pennaeth
 

Top