Menu
Home Page

Canlyniadau Traws Gwlad / Cross Country Results

Llongyfarchiadau i dim traws gwlad yr ysgol ar gynrychioli'r ysgol bore 'ma yng Nghaeau Llandaf.  Roedd y plant wedi perfformio'n wych ac rydym fel ysgol yn ymfalchio yn eu llwyddiant. Rydym yn falch o gyhoeddi fod tim bechgyn a merched blwyddyn 5 wedi dod yn gymwys i'r rownd derfynol sydd ar fore Mawrth, Tachwedd 7fed ym Mharc Trelai.  Gallwch weld y canlyniadau yn llawn  drwy glicio ar y linc isod.  

 

Congratulations to the school Cross Country team for representing the school this morning at Llandaf Fields.  We are very proud of all the children. We are pleased to announce that our boys and girls year 5 teams have qualified for the finals day on Tuesday, November 7th at Trelai Park.  You can see the results by clicking on the link below.  

 

http://www.ysgolglanmorfa.co.uk/chwaraeon-sport/

 

Da iawn chi blant! 

Top