Menu
Home Page

Canllawiau E-Ddiogelwch / E-Safety Guide

Annwyl Rieni,

 

Yr wythnos nesaf fe fyddwn yn cynnal wythnos E-Ddiogelwch.  Rwyf wedi atodi Canllaw E-Ddiogelwch Clwstwr Glantaf sydd yn rhoi llawer o wybodaeth pellach i chi.  Os cewch gyfle i'w ddarllen mae'n ddogfen bwysig dros ben. Fe fyddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn yr ysgol wythnos nesaf i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd bod yn ddiogel ar-lein.

 

Diolch yn fawr.  

 

Dear Parents,

 

Next week we will be holding an E-Safety week. I have attached the Glantaf Cluster E-Safety Guide which gives you lots of further information. Please take some time to read it ias it is an extremely important document. All classes next week will be doing various activities to raise awareness of how to be safe online.  

 

Thank you

 

Dyma'r linc i'r canllawiau / Here are the link to the guides 

 

https://www.ysgolglanmorfa.co.uk/llythyron-letters-6/

Top