Menu
Home Page

Bore Coffi Ymyrraethau / Interventions Coffee Morning

Diolch yn fawr i bawb a fynychodd ein Bore Coffi Ymyrraethau heddiw.  Braf oedd cael arddangos yr amrywiol ymyrraethau rydym ni fel ysgol yn ei gynnig i'n disgyblion.  Roedd yr adborth yn hynod o bositif.  

 

Many thanks to all that attended our Internventions Coffee Morning today. It was so nice to be able to showcase the various interventions that we as a school currently provide.  The feedback was extremely positive.  

 

Diolch yn fawr

Top