Menu
Home Page

Bore Coffi / Coffee Morning

Diolch i bawb a ddaeth i'n Bore Coffi Cymunedol ddoe. Braf oedd gweld nifer ohonoch yno. Cawsom drafodaethau difyr a llawer o syniadau ar sut i gryfhau ein cysylltiadau gyda'r gymuned.  Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth!

 

A big thank you to all of you who came to our Community Coffee Morning yesterday. We had lots of discussions about how we can strengthen our links with the community. Thank you for your support. 

 

MT 

Top