Menu
Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6

Cafwyd gwasanaeth ffarwelio arbennig gyda disgyblion blwyddyn 6 ar brynhawn dydd Iau. Roedd neuadd yr ysgol yn llawn o rieni a phlant yr ysgol. Cafwyd dagrau o dristwch ond hefyd llond trol o chwerthin ac hapusrwydd! 

 

Ar fore Gwener cyflwynwyd gwobrau'r enfys cyntaf i flwyddyn 6. Er fod pob un plentyn yn haeddiannol o wobr dyma'r disgyblion a ddaeth i'r brig.

 

Gwobr Cymreictod - Keon Bryan

Gwobr Parch - Courtney Colman   

Gwobr Chwaraeon - Efan Thomas

Gwobr Caredigrwydd - Bryn Wilson

Gwobr Dyfalbarhad - Elliot Parsons

Gwobr Cyfraniad i Fywyd Ysgol - Sylvie Price

Gwobr Presenoldeb (ers y Derbyn)  - Ruby Malam 

 

Hoffwn gymryd y cyfle i ddymuno’n dda i ddisgyblion blwyddyn 6.  Gobeithio byddant yn cadw mewn cysylltiad â pharhau i’n gwneud yn falch ohonynt.

 

On Thursday afternoon year 6 performed their final ever assembly.  The hall was full of pupils and parents.  We had tears of sadness but also lots of laughter! 

 

On Friday morning we presented our first ever year 6 rainbow awards. Although each child deserves an award here are the children that were crowned the winners.  

 

Welsh Language Award - Keon Bryan

Respect Award - Courtney Coleman   

Sports Award - Efan Thomas

Kindness Award - Bryn Wilson

Persevere Award - Elliot Parsons

Award for contribution to school life - Sylvie Price

Attendance Award (since Reception) - Ruby Malam 

 

I would like to take this opportunity to wish all of our year 6 leavers well in their future, I hope they will keep in touch and continue to make us all proud.

 

POB HWYL! 

 

Top