Menu
Home Page

Banc Bwyd Caerdydd / Cardiff Food Bank

Banc Bwyd Caerdydd

Eleni eto rydym yn casglu ar gyfer Banc Bwyd Caerdydd. Fe fydd y Banc Bwyd yn ymweld â'r ysgol ar Dachwedd 9fed i gasglu'r bwydydd.  Gofynnwn yn garedig i chi gyfrannu unrhyw fwydydd sydd mewn tuniau. Yn ôl gwefan Banc Bwyd Caerdydd mae arnynt eisiau'r bwydydd isod ble mae prinder ar hyn o bryd. 

  • Coffi
  • Llaeth UHT 
  • Sudd Ffrwythau Hir Fywyd 
  • Siocledi / Losin
  • Pwdin Sbwng (mewn tun)

 

Diolch am eich cyfraniad. Byddwn yn cynnal Gwasanaeth Cynhaeaf i'r plant ar yr un dydd.  

 

Cardiff Food Bank

Once again this year we are collecting towards the Cardiff Food Bank.  They will come into school on November 9th to pick up all of our donations.  If you do have any spare tins of food we would be so grateful. The foodbank website also states that they urgently need the following;

  • Coffee
  • UHT Milk
  • Long Life Fruit Juice
  • Chocolate / Sweets
  • Sponge Puddings (tinned) 

 

Thank you for any donations. We will hold a Harvest Assembly for the children on the same day.     

Top