Menu
Home Page

Banc Bwyd Caerdydd / Cardiff Food Bank

Annwyl Rieni,

 

Rydym eto eleni yn casglu bwyd i Fanc Bwyd Caerdydd.  Gofynnwn i bob cyfraniad ddod i'r ysgol erbyn Dydd Llun, 21ain o Hydref.  Dyma rhai o eitemau mae nhw yn gofyn yn bendol amdanynt;

 

 • Ffrwythau Tun
 • Pwdin Reis Tun
 • Llaeth UHT
 • Sudd Ffrwythau Hir Oes
 • Tatws Tun
 • Pysgod Tun
 • Pwdin Sbwng
 • Cig Tun
 • Llysiau Tun

 

Diolch yn fawr i chi am eich haelionni.  Byddwn yn derbyn yr holl gyfraniadau o Ddydd Llun, Medi 16eg ymlaen. 

 

Dear Parents, 

 

We are once again this year collecting food donations towards Cardiff Food Bank.  We ask that all donations reach us by no later than October 21st. These are a few things that you may wish to donate;

 

 • Tinned Fruit
 • Tinned Rice Pudding
 • Milk UHT
 • Fruit Juice - Long Life
 • Tinned Potatoes
 • Tinned Tomatoes
 • Tinned Fish
 • Sponge Pudding
 • Tinned Meat
 • Tinned Vegetables

 

Thank you very much for your generosity.  We will be accepting all donations from Monday, September 16th onwards.

 

Diolch

 

MT

Top